No Image Available

Oras. Roman Zhorzha Zanda. Per. V. Krestovskogo (psevdonim).

 Back  Download
 Description:

Author: V. Krestovskiĭ В. Крестовский

Published in Iziashchnaia Literatura, № 3, pp. 1-105; № 4, pp. 124-228; № 5, pp. 1-133. 1883.

Content:

  • Oras. Roman Zhorzha Zanda. Per. V. Krestovskogo (psevdonim).Орас. Роман Жоржа Занда. [Horace (1842), George Sand (1804-76)]. Пер. В. Крестовского (псевдоним).